Jaunumi

Jaunākās ziņas
Veidosim Saldus novadu kopā – aizpildi Iedzīvotāju aptauju

Veidosim Saldus novadu kopā – aizpildi Iedzīvotāju aptauju

Dalība aptaujā ir iespēja paust savu viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem Saldus novada teritorijas attīstībā. Jūsu viedoklis ir ļoti būtisks, tas tiks izvērtēts un ņemts vērā plānojot un novērtējot novada attīstību.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Saldus novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu pieejamību, sasniedzamību un to kvalitāti, teritorijas pievilcību, pašvaldības darbu, kā arī par vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajiem izaicinājumiem Saldus novadā.

Jūsu viedoklis tiks ņemts vēr plānojot pašvaldības budžetu un nosakot prioritāri veicamos darbus Saldus novadā.

Aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. Aptaujā iekļauti 21 jautājums, kas izvietoti secīgi pa tēmām: esošās situācijas novērtējums; novada nākotne; respondenta profils.

Anketu varēs aizpildīt līdz š.g. 12. maijam. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas ~15 – 20 minūtes.

Aptauju var aizpildīt:

elektroniski: https://latvia.questionpro.com/iedzivotajuaptauja2022
papīra formātā (aptauju var lejuplādēt ŠEIT).
Saņemt aptaujas anketu papīra formātā un aizpildītu anketu var iesniegt personīgi Saldus novada pašvaldību administrācijas ēkās Saldū un Brocēnos, pagastu pārvaldēs (iemetot pasta kastēs), bibliotēkās, Saldus TIC vai nosūtīt pa pastu Saldus novada pašvaldībai, Striķu ielā 3, Saldū vai elektroniski uz e-pastu ginta.andersone@saldus.lv.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Saldus novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Gintu Andersoni, tālrunis 26521488, e-pasts: ginta.andersone@saldus.lv.

Informācijas avots Saldus Pašvaldība TE.

Related Posts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

X