Jaunumi

Jaunākās ziņas
Ārkārtas domes sēdē apstiprina četrus projektu pieteikumu iesniegumus

Ārkārtas domes sēdē apstiprina četrus projektu pieteikumu iesniegumus

Pirmssvētku dienā, 14. aprīlī, Saldus novada domes deputāti tikās Zoom platformā uz ārkārtas domes sēdi, kurā skatīja 8 lēmumprojektus.

Deputāti atbalstīja projekta “Zaļā pilsēta: elektriskā sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” pieteikuma iesniegšanu INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam atklātā projektu konkursā, kuru Saldus novada pašvaldība plāno īstenot kopā ar savu sadraudzības pilsētu Šiluti (Lietuva). Projekta mērķis ir samazināt CO2 emisijas pilsētā, iedzīvinot Saldus, kā zaļās pilsētas kursu iedzīvotāju un pilsētas viesu vidū. Projekta aktivitātes – elektrisko  transportlīdzekļu (velosipēdu, skrejriteņu un segveju) uzlādes un uzglabāšanas staciju izveide 6 vietās Saldus pilsētā un piepilsētā, kā arī elektrisko velosipēdu, skrejriteņu un segveju iegāde.

Atbalstīja projekta “Vietējās stratēģijas un pasākumi ūdens atkārtotai izmantošanai Baltijas jūras reģionā” pieteikuma iesniegšanu INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021. – 2027. gadam atklātā projektu konkursā. Projekta mērķis ir veicināt ūdens atkārtotu izmantošanu vietējā līmenī, sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgā un klimatneitrālā ūdens resursu apsaimniekošanā Baltijas jūras reģionā. Projektā plānota  būvniecība (pilotaktivitāte) – izbūvēt strūklaku Saldū, Kalpaka laukumā, kas paredz attīrīta lietus ūdens atkārtotu izmantošanu no lietus kanalizācijas, kā arī izstrādāt stratēģiju ūdens atkārtotai izmantošanai. Projekts tiek gatavots sadarbībā ar projekta vadošo partneri Kurzemes plānošanas reģiona administrāciju un citiem projekta partneriem.

Atbalstīja Saldus novada pašvaldības dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektā “Nosūtījums uz mākslu”. Projekta mērķis ir radīt jaunu pieeju sabiedrības mentālās veselības uzlabošanai,  izstrādājot un testējot programmu “Nosūtījums uz mākslu”, vienlaikus sekmējot sadarbību starp kultūras, veselības un sociālajiem sektoriem kā vietējā, tā reģionālā un valsts līmenī. Projekta pieteikums tiek gatavots sadarbībā ar projekta vadošo partneri un projekta idejas autoru no Dānijas “KULTURREGION FYN” (kultūras organizācija, kas apvieno 9 pašvaldības no Funenas reģiona, kā arī Dānijas Kultūras Ministriju) un partnerorganizācijām no Vācijas, Dānijas, Latvijas, Polijas, un Zviedrijas.

Atbalstīja Saldus novada pašvaldības dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektā “Zaļais parks”. Projekta pieteikums tiek gatavots sadarbībā ar Šilutes pašvaldību Lietuvā, kura ir Saldus sadraudzības pilsēta. Projekta mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, nomainot esošos pašvaldības transportlīdzekļus, t.sk. autobusus skolēnu pārvadājumiem, uz videi draudzīgākiem, t.i., elektroautomobiļiem. Mainīt iedzīvotāju paradumus un popularizēt elektroautomobiļu lietošanu ikdienā.

Izdarīja grozījumus Saldus novada domes 2022.gada 24.februāra lēmumā “Par investīciju projekta “Par investīciju projekta “Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, Striķu iela 7, Saldū  (Kapelleru nams)” iesniegumu”.

Precizēja Saldus novada attīstības programmas 2013.-2020. gadam Investīciju plāna 1.3.2-6. punktu “Ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana, Striķu iela 7, Saldū (Kapelleru nams)”.

Piešķīra līdzfinansējumu organizāciju projektiem no Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda:

400,00 eiro apmērā biedrībai “Taurenītis 3” projekta “Kustību prieks!” realizācijai.
350,00 eiro apmērā biedrībai “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” projekta “Būsim kopā22.” realizācijai.
400,00 eiro apmērā biedrībai “Kursas vārti” projekta “Medaiņa Vasaras Tērpi” realizācijai.
400,00 eiro apmērā biedrībai “Taurenītis 3” projekta “Dāvini prieku sev un citiem!” realizācijai.
400,00 eiro apmērā biedrībai “Mūsu vārds” projekta “Trešais Saldus novada Stāstu bibliotēku saiets “Stāstu stāstiem izstāstīju”” realizācijai.
400,00 eiro apmērā biedrībai “Saldus Diabēta biedrība” projekta “Atkal kopā saliedēti” realizācijai.
Pilns domes sēdes protokols drīzumā būs pieejams šeit: https://saldus.lv/dome/domes-sedes/.

Informācijas avots Saldus Pašvaldība TE.

Related Posts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

X